Ånger-rätt & Följden av ånger rätten

Ånger-rätt:

Du har rätt att ångra detta köpeavtal inom fjorton dagar, utan att ange någon orsak. De fjorton dagarna räknas från den dag du eller en av dig namngiven tredje part, dock ej transportföretaget, har tagit emot de senast skickade varorna. Perioden för ånger-rätt börjar emellertid inte innan köpeavtalet har blivit bindande för dig, genom ditt godkännande av det köpta föremålet. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss genom att skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att ångra köpet(ett brev skickat per post, fax eller e-post) The Bradford Exchange - Box 995 - 162 12 Vällingby; Telefon: 08/564 406 20; Fax 05574/8 48 49E-post: customers@bradford.se. För att ha kvar ångertiden räcker det om du skickar meddelandet om åberopandet av ångerrätten före utgången av ånger-tidsfristen.


Följden av ånger-rätten

Om du ångrar din beställning, kommer vi att återbetala alla betalningar (endast med standardmetod), som vi fått från dig, utan dröjsmål, senast inom fjorton dagar från den dag då vi tagit emot meddelandet om att du ångrat din beställning. Denna återbetalning kommer att krediteras ditt kundkonto och – om det finns leveranser som ännu inte skickats – att räknas bort. Annars återbetalar vi det belopp som redan betalats. I inget fall debiteras du någon avgift för dessa återbetalningar. Vi har rätt att vänta med återbetalningen, tills vi fått tillbaka varorna, eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste skyndsamt returnera eller överlämna varorna till oss. Detta måste under alla omständigheter göras senast fjorton dagar från det datum du informerat oss om att du ångrat din beställning. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått. Vi tar kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna minskning av värdet framkommer vid en granskning av varornas art, egenskaper och funktion, och visar sig ha samband med att du hanterat varan på ett icke önskvärt vis.

Undantag för ångerrätten

Rätten att ångra köpet gäller aldrig för personligt utformade produkter.

Dataskydd

Våra bestämmelser för att skydda dina personuppgifter hittar du under Dataskydd.