Hur kan jag kontrollera statusen för min betalning?

Aug 09, 2018 15:05:24 PM Published in Betalningsinformation 302 Views.

Ratenzahlung ist eine preisgünstige Möglichkeit zum Einkaufen, da die Gesamtkosten eines Produktes über mehrere Monate hin verteilt werden. Falls Ratenzahlung möglich ist, ist die Anzahl der Raten und deren Höhe auf der Detail-Seite des Produktes angegeben (bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit Ratenzahlung bezahlt werden können).

Registrerade kunder kan fråga vår kundtjänst om sin betalningsstatus (oavsett om beställningen är gjord på nätet, per telefon, fax eller med post). Var dock vänlig och beakta att inkomna betalningar bearbetas en gång per vecka.