EU-förordning om Online-tvistelösning (VO 524/2013/EU)

EU-förordning om Online-tvistelösning (VO 524/2013/EU)

Från den 15 februari 2016 tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistelösning genom förlikning utanför domstol. Konsumenterna ges därmed möjligheten att inledningsvis lösa tvister i samband med sin Online-beställning, utan medverkan av rättsinstans för att få ett avgörande. Plattformen för tvistelösning nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.