Dataskydd

The Bradford Exchange dataskyddspolicy

Bradford Exchange är skyldig att följa all relevant lagstiftning angående dataskydd och har publicerat denna vägledning för att hjälpa dig att förstå hur och varför Bradford Exchange samlar in information från dig, till vilka sådan information lämnas ut och vad du har för rättigheter. Om vi ändrar denna policy, meddelar vi dig genom att uppdatera denna redogörelse på vår hemsida. Du kan få tillgång till vår hemsida och surfa på vår webbplats, utan att avslöja dina personuppgifter. Men när du registrerar dig hos Bradford Exchange kommer du dock att bli uppmanad att lämna viss information om dig själv.

Information som vi samlar in från varje besökare på vår hemsida

Vi samlar in anonym cookie-information om sidor, föremål, webb-shopar och artiklar du tittar på. Detta används inte med personligt identifierbar information (till exempel namn och adress som du ger oss när du beställer), utan som samlad information (gruppinformation) som hjälper oss att lära oss mer om hur besökare använder och reagerar på vår webbplats. Därmed underlättar det för oss att skapa en mer berikande shopping-upplevelse för dig. Vi lagrar information om föremål som du lägger i din kundvagn, så att dina val inte går förlorade mellan besök, men vi vet inte vem som placerat varorna i vagnen, om du inte loggar in eller gör en beställning.

Få tillgång till, korrigera eller uppdatera din personliga information

På Bradford Exchange eftersträvar vi att agera rättvist och ärligt i alla våra kundtransaktioner. Vi har fullständiga och korrekta uppgifter – om du så önskar har du rätt att begära information om vilken typ av personuppgifter vi har, hur vi samlar in dessa uppgifter, hur vi använder dem och hur vi lämnar ut dem. Om du vill få tillgång till, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter, kontakta oss helt enkelt på följande vis:

Insamling och användning av din personliga information

Vi samlar bara in personlig information med lagliga och allmängiltiga metoder. Det innebär att vi aldrig är påträngande, när det gäller att hantera våra respekterade kunder. Vi samlar in information om våra kunder via beställningsformulär, medieannons-kuponger, e-post, frågeformulär, telefonsamtal och undersökningar.
Alla uppgifter vi förvarar omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Data lagras säkert i enlighet med bästa praxis och för den normala, lagstadgade perioden som krävs enligt EU-lagstiftningen, som för närvarande är 10 år. Vi använder följande personuppgifter för våra legitima affärsintressen, för att behandla din order och marknadsföra våra produkter:

Dina kontaktuppgifter:

 • Att behandla och personifiera (vid behov) din beställning
 • Att skicka din beställning till dig och få betalt.
 • För att hålla dig uppdaterad om din beställning
 • För att vi ska kunna kontakta dig på det sätt du föredrar

Noggrann registrering

Vi registrerar vad du har köpt, för att göra det möjligt för oss:

 • att garantera att garantiperioderna beaktas.
 • att hålla reda på dina betalningar och avbetalningsplaner.
 • att skicka information om andra produkter vi tror kan vara av intresse, baserat på tidigare inköp
 • Vi registrerar tidigare erbjudanden som vi kanske har skickat till dig, för att undvika att skicka samma erbjudande igen, vilket också bidrar till att minska vår miljöpåverkan.
 • Vi sparar korta sammanfattningar av telefonsamtal eller andra kontakter som vi kan ha haft med dig, eftersom vi alltid eftersträvar att kunna hjälpa dig ifall du har någon fråga.

Informationsteknik

Vår databehandling är automatiserad, för att säkerställa effektiv och korrekt behandling av din betalning och leverans av din beställning.
Vi använder vedertagna regler, baserade på anonymiserad data-analys, för att erbjuda en nivå av räntefria avbetalningar. Men eftersom vi inte har kunskap om din personliga ekonomiska situation, är det du själv som avgör vad du anser dig ha råd med, vid alla dina inköp.
Vid personliga kontakter med våra kunder, försöker vi alltid erbjuda den bästa servicen. Vi kan när som helst granska och förfina någon automatiserad behandling, för att förbättra vår service och skydda våra legitima affärsintressen.

Tredjeparts-tjänster

Vi eftersträvar att ha korrekta kontaktuppgifter, och i detta ingår att kontrollera dina kontaktuppgifter genom kommersiellt tillgängliga register. Vi avstämmer till exempel adresser mot listor som innehas av PostNord, för att se till att adresserna är korrekta.
Vi kan, med ditt tillstånd, göra en kreditkontroll innan vi tillåter dig att köpa med våra räntefria avbetalningar.
Ibland använder vi denna information för att erbjuda dig särskilda kampanjerbjudanden och spännande produktmöjligheter, som vi bedömer vara till fördel eller betydelse för dig som enskild person. Typen av personlig information som vi samlar in är strikt relevant för erbjudandet, produkten eller tjänsten vi rekommenderar eller godkänner. Denna information erhålls endast med rättvisa, ärliga och ansedda metoder.

Överlämnande av din personliga information

Principiellt vidarebefordras inte dina adress- och kontaktuppgifter till andra företag.
Observera att vi kan lämna ut personlig information om en kund som respons på juridisk process, exempelvis som svar på ett domstolsbeslut, inkassobyrå, brottsbekämpande organisation eller en stämning.
Om du har haft problem med dina uppgifter och vi inte har kunnat lösa problemet till din belåtenhet, har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Säkerhet för din personliga information

Att skydda din personliga integritet är det viktigaste av allt för oss. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som vi samlar in, använder eller lämnar ut är korrekt. Den lagras eller raderas slutligen i en säker miljö som endast är tillgänglig för behörig personal.

Säker shopping

Vi är fullt ut införstådda med vikten av säker shopping och skyddet av dina kreditkortsuppgifter, när du handlar från oss eller våra anslutna företag online. Vår webbserver använder beprövad teknik för att kryptera din personliga information, inklusive betal- och kreditkortsnummer, namn och adresser. När du beställer, konverterar krypteringsprocessen de tecken du anger i kod som sedan säkert överförs via Internet. Detta utesluter den potentiella tillgängligheten för dina personliga ekonomiska data av externa personer eller organ och allt relaterat bedrägeri.

Marknadsförings-tillstånd

The Bradford Exchange skickar dig ibland kataloger, special-erbjudanden och kampanjer via post, e-post, SMS och telefon.

 • Om du inte vill ta emot ytterligare post-utskick från oss, vänligen kontakta oss här.
 • Om du vill ta emot e-post-meddelanden från oss, så att du kan förhands-titta på detaljer om nya produkter före någon annan, vänligen kontakta oss här.
 • Om du vill få framtida erbjudanden via telefon, kontakta oss här.
 • Om du vill få framtida erbjudanden via SMS, kontakta oss här.

Var vänlig och se till att du för varje alternativ fyller i ditt fullständiga namn och adress samt kontonummer, när det är tillämpligt.

Du har rätt att begära ändringar av dina marknadsförings-tillstånd när som helst, att se vilken information vi har om dig och att begära att vi raderar vilka data som helst. Observera att vi har rätt att inneha uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att skydda oss från bedrägerier eller enligt vår lagliga skyldighet att ha korrekta finansiella uppgifter. Om du begär att vi raderar dina uppgifter, kan vi behålla dina kontaktuppgifter för att förhindra att du läggs till i vår databas i framtiden.

Observera att det kan ta upp till 6 veckor för att processen ska vara komplett, eftersom katalogerna trycks i förväg. Den kan ta upp till 2 veckor för e-post-meddelanden.