1 års garanti

Allmänna försäljningsvillkor

Följande betalningsmetoder är möjliga:

Köp med kreditkort: Betalningen dras från ditt kreditkort först när dina varor skickas från vårt lager. Vid delbetalning (endast möjligt för utvalda produkter), kommer samtliga följande rater att automatiskt debiteras ditt kreditkort varje månad. Ända fram till att hela betalningen är gjord, förblir varorna The Bradford Exchange Ltd:s egendom. Vi accepterar VISA och MasterCard.

Köp med Paypal: Du kan anmäla dig med dina inloggningsuppgifter om du redan är PayPal-kund. Om du inte har ett PayPal-konto, kan du anmäla dig som gäst eller öppna ett PayPal-konto.

Så här skickar du pengar från ditt PayPal-konto till vår e-postadress:

  1. Logga in på ditt PayPal-konto.
  2. Klicka på ”Skicka pengar”.
  3. Ange vår e-postadress paypal@bradford.se, beloppet, valutan och vad betalningen avser.
  4. Klicka på ”Nästa”.
  5. På nästa sida, vänligen kontrollera betalningsdetaljerna, inklusive betalningsmetoden och leveransinformationen. Om alla uppgifter är korrekta, klicka på ”Skicka pengar”, för att slutföra betalningen.

Så fort vi tagit emot betalningen, påbörjas din leverans. Vanligtvis tar det bara några minuter tills en PayPal-betalning kommer fram till oss. Om du returnerar varor, återbetalas beloppet till ditt PayPal-konto. Du avgör sedan om du vill använda tillgodohavandet på ditt PayPal-konto direkt på PayPal eller överföra det till ditt giro- eller kreditkorts-konto, vilket du själv kan göra via PayPal. 

Leveranssätt
Vårt europeiska central-lager finns i Tyskland. Av denna orsak måste du räkna med en leveranstid på ca tre veckor (produkter med personlig gravyr ca 6 veckor). Vid förseningar, eller om produkten för tillfället är slutsåld varför den måste beställas på nytt, uppgår leveranstiden till minst 6-8 veckor. För varje produkt tillkommer, utöver inköpspriset, kostnader för frakt och expedition. Frakt- och expeditionskostnaden hittar du på produktsidan, under produktpriset och därtill även i kassan, när du gör din beställning klar. Leveranskostnaden består av leverans, hantering av leveranser och returer, kundkontakter och andra kostnader som hör ihop med din leverans.

Din garanti
Den bästa garantin för våra kunder! The Bradford Exchange erbjuder dig en 100-procentig återköpsgaranti på de flesta av våra produkter – upp till 365 dagar på utvalda produkter, undantagen finns på nedanstående lista. Du får 100-procentig ersättning vid återköp, förutom fraktkostnaden, när du returnerar produkten inom det angivna antalet dagar, enligt de angivna villkoren. Var vänlig och titta på produktdetaljsidan för mer information och för att kontrollera huruvida produktgarantin är tillämplig.

Produktform   Antal dagar som återköpsgarantin gäller
Armbandsur & smycken   120
Kläder & accessoarer   90
Övriga produkt-typer   365
Personligt utformade produkter   Ingen återköpsgaranti


Återköpsgarantin gäller inte för personligt utformade produkter som framställts enligt kundens specificerade önskemål.

EU-förordning om Online-tvistelösning (VO 524/2013/EU)
Från den 15 februari 2016 tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistelösning genom förlikning utanför domstol. Konsumenterna ges därmed möjligheten att inledningsvis lösa tvister i samband med sin Online-beställning, utan medverkan av rättsinstans för att få ett avgörande. Plattformen för tvistelösning nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ånger-rätt
Du har rätt att ångra detta köpeavtal inom fjorton dagar, utan att ange någon orsak. De fjorton dagarna räknas från den dag du eller en av dig namngiven tredje part, dock ej transportföretaget, har tagit emot de senast skickade varorna. Perioden för ånger-rätt börjar emellertid inte innan köpeavtalet har blivit bindande för dig, genom ditt godkännande av det köpta föremålet. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss genom att skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att ångra köpet(ett brev skickat per post, fax eller e-post) The Bradford Exchange - Box 995  - 162 12 Vällingby; Telefon: 08/564 406 20; Fax 05574/8 48 49E-post: customers@bradford.se. För att ha kvar ångertiden räcker det om du skickar meddelandet om åberopandet av ångerrätten före utgången av ånger-tidsfristen.

Följden av ånger-rätten
Om du ångrar din beställning, kommer vi att återbetala alla betalningar (endast med standardmetod), som vi fått från dig, utan dröjsmål, senast inom fjorton dagar från den dag då vi tagit emot meddelandet om att du ångrat din beställning. Denna återbetalning kommer att krediteras ditt kundkonto och – om det finns leveranser som ännu inte skickats – att räknas bort. Annars återbetalar vi det belopp som redan betalats. I inget fall debiteras du någon avgift för dessa återbetalningar. Vi har rätt att vänta med återbetalningen, tills vi fått tillbaka varorna, eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste skyndsamt returnera eller överlämna varorna till oss. Detta måste under alla omständigheter göras senast fjorton dagar från det datum du informerat oss om att du ångrat din beställning. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått. Vi tar kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna minskning av värdet framkommer vid en granskning av varornas art, egenskaper och funktion, och visar sig ha samband med att du hanterat varan på ett icke önskvärt vis.

Undantag för ångerrätten
Rätten att ångra köpet gäller aldrig för personligt utformade produkter.

Dataskydd
Våra bestämmelser för att skydda dina personuppgifter hittar du under Dataskydd.